Profil spoločnostiRegister zmlúvProfil verejného obstarávateľaVerejné obstarávanieZákazky nad 1000,00 Eur (§117 zákona č. 343/2015 Z.z.) (156) Archív verejného obstarávaniaPredbežné oznámenieOznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (3) Oznámenie o výsledku verejného obstarávania (4) Súhrnné správy o zákazkáchVibračná doska jednosmernáMotorová teleskopická vyvetvovacia pílaabvFotogalériaDoprava a mechanizáciaPonuka služiebPrevádzková činnosťTechnická činnosťKariéraKontakty
Banskobystrická Regionálna správa ciest,a.s.
Majerská cesta 94
974 96 Banská Bystrica
IČO: 36836567
tel.: 048-41-42-761
fax: 048-47-27-365

Kontakty


Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.

generálne riaditeľstvo
Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica,
č. tel. 048/4142761, 048/4723901, 048/4723951

Banská Bystrica
Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica,
č. tel. 048/4142761,  048/4723901, 048/4723911

Lučenec
Vajanského ulica 857, 984 01 Lučenec,
č. tel. 047/4323326

Rimavská Sobota
Šibeničný vrch 716, 979 80 Rimavská Sobota,
č. tel. 047/5631047

Žiar nad Hronon
Priemyselná 6/647, 965 01 Ladomerská Vieska,
č. tel. 045/6783110

 E - mail :   podatelna@bbrsc.sk

 

Referent pre oznamovanie protispoločenskej činnosti

e-mail: staznosti@bbrsc.sk 

29.04.2015 - Všeobecný oznam
 
Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.
25.02.2017
 
Aktuálny stav zjazdnosti ciest
 © Banskobystrická regionálna správa ciest 
Profil spoločnosti | Verejné obstrávanie | Fotogaléria | Ponuka služieb | Kariéra | Kontakty
 Dizajn a programovanie: ELIS & WEBHANDS