Profil spoločnostiRegister zmlúvProfil verejného obstarávateľaVerejné obstarávanieZákazky nad 1000,00 Eur (§9 ods.9 zákona o VO) (111) Archív verejného obstarávaniaPredbežné oznámenieOznámenie o vyhlásení verejného obstarávaniaOznámenie o výsledku verejného obstarávania (2) Súhrnné správy o zákazkách (6) FotogalériaDoprava a mechanizáciaPonuka služiebPrevádzková činnosťTechnická činnosťKariéraKontakty
Banskobystrická Regionálna správa ciest,a.s.
Majerská cesta 94
974 96 Banská Bystrica
IČO: 36836567
tel.: 048-41-42-761
fax: 048-47-27-365

Kontakty


Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.

generálne riaditeľstvo
Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica,
č. tel. 048/4142761, 048/4723901, 048/4723951

závod 11 Banská Bystrica
Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica,
č. tel. 048/4142761,  048/4723901, 048/4723911

závod 12 Lučenec
Vajanského ulica 857, 984 01 Lučenec,
č. tel. 047/4323326

závod 13 Rimavská Sobota
Šibeničný vrch 716, 979 80 Rimavská Sobota,
č. tel. 047/5631047

závod 14 Veľký Krtíš
Škultétyho 108, 990 01 Veľký Krtíš,
č. tel. 047/4831647

závod 15 Zvolen
Lieskovská cesta 2727/494, 960 01 Zvolen,
č. tel. 045/5244311

závod 16 Žiar nad Hronon
Priemyselná 6/647, 965 01 Ladomerská Vieska,
č. tel. 045/6783110

 E - mail :   info@bbrsc.sk

29.04.2015 - Všeobecný oznam
 
Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.
02.09.2015
 
Aktuálny stav zjazdnosti ciest
 © Banskobystrická regionálna správa ciest 
Profil spoločnosti | Verejné obstrávanie | Fotogaléria | Ponuka služieb | Kariéra | Kontakty
 Dizajn a programovanie: ELIS & WEBHANDS