Profil spoločnosti

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. bola založená na základe uznesenia Zastupiteľstva BBSK č. 204/2007 zo dňa 21.06.2007 za účelom správy a údržby ciest II. a III. triedy v dĺžke 2556 km a 1034 mostných objektov vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a investičnej činnosti na týchto cestách.

Spoločnosť bola dňa 21.09.2007  zapísaná do Obchdoného registra Okresného súdu Banská Bystrica pod číslom: Oddiel Sa, Vložka číslo 909/S.
Jej majoritným (jediným) akcionárom je Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica.

Zameraním BBRSC a.s. je okrem správy a údržby ciest II. a III. triedy aj podnikateľská činnosť na cestných komunikáciách a vykonávanie s tým súvisiacich činností, ktoré zabezpečujú zriadené strediská. Zárukou vysokej kvality služieb a ďalšieho vývoja spoločnosti sú zamestnanci s dlhoročnou praxou v uvedenej oblasti.
Vzdelávanie zamestnancov sa zameriava na posilňovanie ich potenciálu a využitie vedomostí z kurzov, školení a seminárov v praxi.

Vďaka tejto službe máte možnosť sledovať pohyb vozidiel zimnej a letnej údržby aj na mape prostredníctvom geografického informačného systému (GIS). Modré čiary za jednotlivými vozidlami znamenajú, že toto vozidlo prešlo zobrazeným úsekom v priebehu poslednej hodiny.

Predstavenstvo BBRSC a.s.