Oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania

 • Predmetom zákazky je: „Dodávka a výmena motora s elektrickým generátorom na recyklátor asfaltu BAGELA BA 7000“ https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3458/summary
  Dátum zverejnenia: 23. apríla 2019


 • Predmetom zákazky sú: „Cestné smerové stĺpiky“ https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3385/summary
  Dátum zverejnenia: 12. apríla 2019


 • Predmetom zákazky je: „Posudzovanie psychickej spôsobilosti zamestnancov“ https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3268/summary
  Dátum zverejnenia: 8. apríla 2019


 • Predmetom zákazky je: „Zvislé dopravné značenie“ https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3264/summary
  Dátum zverejnenia: 8. apríla 2019


 • Predmetom zákazky je – „Hutný materiál“ – https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/3181/general
  Dátum zverejnenia: 1. apríla 2019


 • Predmetom zákazky sú – „Pneumatiky pre osobné automobily“ – https://josephine.proebiz.com/sk/tender/2994/summary
  Dátum zverejnenia: 12. marca 2019


 •  Predmetom zákazky je – „Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla“
  Dátum zverejnenia: 25. februára 2019