Dispečing

Kontakty na centrálne dispečerské a spravodajské pracoviská:

  • Centrálny dispečing Banská Bystrica 048/414 27 65 a 0918 543 223
  • Centrálny dispečing Lučenec 0918 543 303
  • Centrálny dispečing Veľký Krtíš 0918 543 469
  • Centrálny dispečing Rimavská Sobota 0918 543 385
  • Centrálny dispečing Žiar nad Hronom 045/678 31 41 a 0918 543 613
  • Centrálny dispečing Krupina 0918 543 541